Ανάληψη υπηρεσίας από υπάλληλο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανέλαβε υπηρεσία, σήμερα Τρίτη 1η Αυγούστου 2023, ο Παναγιώτης Παλαντζάς, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α’. ο υπάλληλος ήλθε στο Δήμο Καλαμάτας με μετάταξη από το Δήμο Καρδίτσας.