Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δρομολογείται η κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το έργο: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές» προϋπολογισμού έργου 8.545.000 €, ενώ θα περιλαμβάνει και οριζόντιες επικουρικές δράσεις ποσού 464.107 €. Μετά και την έγκριση από την Οικ. Επιτροπή των όρων των Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας, Δήμου Δυτικής Μάνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», θα κατατεθεί και ο σχετικός φάκελος.

Η προγραμματική σύμβαση έχει αντικείμενο την ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών από τον αναπτυξιακό οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε., αλλά και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας και το αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η μελέτη της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου είχε εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», το οποίο υλοποιήθηκε μόνο κατά το μέρος των παράκτιων έργων προστασίας.

Για την υποβολή της πρότασης αλλά και την κατασκευή των έργων ανάπλασης απαιτείται η επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Επιπλέον, των έργων που περιλαμβάνει η αρχική μελέτη, είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν έργα ανάπλασης και αποκατάστασης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου αλλά και κάθετων οδών πρόσβασης που δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες μελέτες. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα ακόλουθα:

• πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, τοποθέτηση εξοπλισμού

• αποκατάσταση υφιστάμενων πεζοδρομίων

• Βελτίωση εισόδου Κιτριών

• Βελτίωση προσβάσεων στην παραλίας Ακρογιαλίου, Παλιόχωρα

• Ανάπλασεις πλατειών

• βελτίωση προσβάσεων στο μέτωπο της ανάπλασης και

• μικροπαρεμβάσεις στο έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας προς επίλυση τυχόν προβλημάτων

Η πρόταση της Περιφέρειας θα περιλαμβάνει δύο υποέργα, το ένα αφορά το παραλιακό μέτωπο και το άλλο την ανάπλαση της Νεμέας.