Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεβλήθη από το Δήμο Καλαμάτας αίτηση χρηματοδότησης για το έργο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού Προτεινόμενης Πράξης 494.996,95 €,  στο πλαίσιο της πρόκληση για το έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας». Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί χρηματοδότηση μέσω της Δράσης «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», του Άξονα «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Πυλώνας Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας θα αναβαθμίσει το δίκτυο μονοπατιών 156,68 χιλιομέτρων που διαθέτει δημιουργώντας συνθήκες βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων της με παρεμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον χωρίς καμία επίπτωση σε αυτό.

Όσον αφορά την επιλογή των εργασιών ακολουθήθηκε μη επεμβατικό μοντέλο με γνώμονα την διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον με υλικά συμβατά σε αυτό και στα πλαίσια των διατάξεων που θα ισχύουν από άποψη προστασίας των δασικών εκτάσεων.

Βασικοί και κρίσιμοι στόχοι για τον Δήμο Καλαμάτας είναι  το έργο να:

1. αναπτύσσει τον εναλλακτικό τουρισμό,

2. ενσωματώνει την κοινωνία των πολιτών

3. προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Το αντικείμενο της πρότασης θα αφορά την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα για τις κάτωθι διαδρομές (μ):

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ.Ε. ΜΗΚΟΣ (Κm)
1 PK1 Κάτω – Άνω Βέργα Καλαμάτας 2,82
2 PK2 Άνω Βέργα – Πρ. Ηλίας Καλαμάτας 2,85
3 PK3 Άνω Βέργα – χωματόδρομος που ενώνει τα Αλτομιρά με τα Πηγάδια Καλαμάτα 5,18
4 PK4 Καλάθι κεντρικά Καλαμάτας 3,93
5 PK5 Καρβέλι προς Πρ. Ελισσαίο Καλαμάτας 2,34
6 PK6 Καρβέλι – Λαδά – Αγ. Παρασκευή Καλαμάτας 3,70
7 PK7 Αγ. Παρασκευή – Αρτεμισία Καλαμάτας 1,80
8 PK8 Λυκούρειον: Διάσελο – Αγ. Ιωάννης Καλαμάτας 2,00
9 PK9 Λυκούρειον: Αγ. Παρασκευή – Αγ. Γεώργιος Καλαμάτας 2,96
10 PK10 Λυκούρειον: Αρτεμισία – Αγ. Γεώργιος Καλαμάτας 5,59
11 PK11 Αγ. Παρασκευή – κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας (μέχρι τα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης) Καλαμάτας 5,00
12 PK12 Αρτεμισία προς Λαγού Χάνι Καλαμάτας 0,57
13 PK13 Αλαγονία κυκλική Καλαμάτας 3,56
14 PK14 Λαγού Χάνι – Αλαγονία Καλαμάτας 3,77
15 PK15 ΙΜ Βελανιδιάς – Λαγού Χάνι Καλαμάτας 11,00
16 PK16 Νέδοντας: Καλαμάτα – Λαγού Χάνι Καλαμάτας 12,20
17 PK17 ΙΜ Βελανιδιάς – Νέδοντας Καλαμάτας 1,26
18 PK18 Λαγού Χάνι – ΙΜ Μαρδακίου Καλαμάτας 3,76
19 PK19 Λαγού Χάνι – Νέδουσα Καλαμάτας 4,67
20 PK20 Καλαμάτα – ΙΜ Βελανιδιάς Καλαμάτας 4,40
21 PK21 Βόρεια κορυφογραμμή Ταϋγέτου Καλαμάτας 18,60
22 PK22 Νέδουσα – Ξεροβούνα Καλαμάτας 8,16
23 PK23 Ξεροβούνα – “τριεθνές” Καλαμάτας 1,80
24 PK24 Πολιανή – Αγία Μαύρα Καλαμάτας 2,69
25 PK25 Αγ. Μαύρα – Ιερό Λιμνάτιδος – Λαγού Χάνι Καλαμάτας 9,76
26 PK26 Διαδρομές Κουταλά – Άνω Άμφεια και ανατολικά Καλαμάτας 8,86
27 PK27 Διαδρομές Κουταλά και Αγ. Τριάδα Καλαμάτας 4,88
28 PK28 Άγριλος Πολιανή Καλαμάτας 9,47
29 PK29 Πελενίτσα – Λιποβούνι (μέχρι τα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης) Καλαμάτας 9,10
Συνολικό μήκος Μονοπατιών Δήμου Καλαμάτας ( Km) 156,68

 

Η προτεινόμενη Πράξη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

■ Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους

■ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κατεύθυνσης μονοπατιού

■ Προμήθεια και Τοποθέτηση πινακίδων: α) Θέσης β) Εισόδου με χάρτες και πληροφορίες διαδρομών, ενημέρωσης για θέα, χλωρίδας και πανίδας, πληροφορίες, κατεύθυνσης, για θέση κτλ.

■ Προμήθεια Γωνιακών Πασσάλων για την στερέωση των πινακίδων σήμανσης όπου αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο τρόπο

■ Προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων Περιπτέρων έκτακτης ανάγκης/ανάπαυσης

■ Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων καταγραφής διερχομένων

■ Ψηφιακή Σήμανση Δικτύου Μονοπατιών

■ Δράσεις Διάχυσης – Προβολής – Προώθησης