Αναπλάσεις σε εμπορικούς δρόμους της Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Tο Δημαρχείο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, με επικεφαλής την Πρόεδρο Λίλιαν Ψηλάκη και συναντήθηκαν με το Δήμαρχο, σήμερα Τρίτη 6 Μαρτίου 2018. Τη συνάντηση απασχόλησε, στο πλαίσιο καταρχήν συζήτησης, το θέμα των έξυπνων ανοικτών κέντρων εμπορίου, για τα οποία θα «ανοίξει» πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο.

Μέσω αυτού του προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Δήμου για αναπλάσεις σε εμπορικούς δρόμους, με ψυχρά υλικά, για διαχείριση κυκλοφορίας κ.λπ., στην κατεύθυνση αναβάθμισης του δημόσιου χώρου (διεύρυνση πεζοδρομίων, χρήση κυβολίθων, δέντρα, φωτισμός κ.ά.). Ένα ποσόν είναι δυνατόν να διοχετευθεί σε εμπόρους για τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των καταστημάτων τους (ομοιόμορφα στέγαστρα και πινακίδες στην ελληνική γλώσσα, ομοιόμορφος χρωματισμός κ.λπ.).

Το ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 1.500.000 ευρώ, που επιμερίζεται χονδρικά σε 1.300.000 ευρώ για το Δήμο και 200.000 ευρώ για τους εμπόρους.

Θα υπάρξει συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, σχετικά με την επιλογή της περιοχής παρέμβασης και άλλες λεπτομέρειες.

Ο προσανατολισμός αφορά σε ολόκληρη την οδό Αναγνωσταρά και σε τμήματα των οδών Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου, Πολυχάρους και Γεωργούλη.