Αναρτάται τη Δευτέρα η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης της Παραλίας Βέργας και από τη Δευτέρα 29/5 τίθεται σε ανάρτηση, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες και να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις.

Για την επανέγκριση της μελέτης απαιτήθηκε να συνταχθεί μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και μελέτη για τη γεωλογική καταλληλότητα του εδάφους. Οι μελέτες αυτές συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν. Επίσης, έπρεπε να γίνουν και οι απαιτούμενες προσαρμογές, τις οποίες επέφεραν τα δεδομένα των δύο αυτών μελετών.
Η επικαιροποιημένη πολεοδομική μελέτη τίθεται σε ανάρτηση από τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. Η ανάρτηση θα διαρκέσει 15 μέρες και προβλέπεται δικαίωμα ένστασης για τους ιδιοκτήτες και, συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις εκείνες που ακίνητα επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τις δύο αυτές μελέτες, δηλαδή από τη μελέτη των ρεμάτων και από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.

Μέσω της συγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης εντάσσονται στο σχέδιο 1.400 στρέμματα στην Παραλία Βέργας.