Ανεξαρτητοποιήθηκε η Παναγιωτοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ελένη Παναγιωτοπούλου – πρώην αντιπεριφερειάρχης – δήλωσε την κάθετη αντίθεσή στον πολιτικό λόγο της “Νέας Πελοπόννησου” όπως εκφέρεται τον τελευταίο καιρό και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Ο πολιτικός λόγος που εκφέρεται  το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος , δια του επικεφαλής  του, προσωπικώς με βρίσκει απολύτως αντίθετη. Κυριαρχείται από μηδενιστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς όλα τα κόμματα, που όμως αποτελούν τον πυλώνα κάθε Δημοκρατίας αλλά και προς όσους τρέφουν πολιτικές φιλοδοξίες, γεγονός που δεν συνάδει με την προσωπική πολιτική μου αντίληψη.

Συνεπώς από σήμερα  δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από τον συνδυασμό αυτό στο Περιφερειακό  Συμβούλιο Πελοποννήσου.

ΕΛΕΝΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ