Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποχή ξεκινούν από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου ως τις 24 Ιανουαρίου τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας μετά από ομόφωνη απόφασή του Δ.Σ. λόγω της μη δημιουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στην Κυπαρισσία.

Η ανακοίνωση τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας συνελθόν εκτάκτως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου απεφάσισε ομόφωνα όπως απόσχουν τα μέλη του Συλλόγου από την 10η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2018 από τα καθήκοντά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας

1) για την προβλεπόμενη μη ίδρυση Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στην Κυπαρισσία, έδρα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, γεγονός το οποίο συνιστά δυσμενή μεταχείριση της Πολιτείας και της Διοίκησης απέναντι στους κατοίκους της Πρωτοδικειακής Περιφέρειας Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας εξαναγκάζοντάς τους να απευθύνονται στο υπό ίδρυση Υποκατάστημα Καλαμάτας μετακινούμενοι σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων υποβαλλόμενοι σε έξοδα μετακίνησης και απώλεια εργατοωρών και

2) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας τάσσεται υπέρ του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών (Ε.Ε.Δ.), που θα διενεργείται από πτυχιούχους νομικού τμήματος νομικής σχολής, πλην όμως αντιδρά διαμαρτυρόμενος για την επιβολή του θεσμού της αναγκαστικής διαμεσολάβησης (κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου), η οποία δημιουργεί θέμα αντισυνταγματικότητας καθιερώνοντας παράλληλο θεσμό ιδιωτικής δικαιοσύνης που στερεί στο διάδικο την πρόσβαση στο φυσικό του δικαστή και την παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 8 § 20 του Συντάγματος)».