Αποζημιώσεις σε καρπούζι και ντομάτα ζήτησε η ΔΑΟΚ Τριφυλίας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σε καρπούζι και ντομάτα που επλήγησαν στην Τριφυλία τόσο λόγω των χαμηλών ευτελιστικών τιμών όσο και από ιώσεις ζήτησε με έγγραφο που έστειλε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος. Σημειώνεται μάλιστα χαρακτηριστικά:

ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Α) στους παραγωγούς πρώιμου καρπουζιού καθώς, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, στο έγγραφο της ΔΑΟΚ Τριφυλίας:

“Η ζήτηση από το εξωτερικό ήταν πολύ μειωμένη, περίπου 30%. Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά πολύ υποτονική έως ανύπαρκτη. Το ενδιαφέρον των εξαγωγικών φορέων μειωμένο. Οι αποδόσεις ανά στρέμμα ήταν 30 – 40% μειωμένες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή το κρίσιμο στάδιο της καρπόδεσης (αρχές Απριλίου), δηλ. από 6 τόνους/ στρέμμα τα προηγούμενα έτη σε 4 – 4,5 τόνους/ στρέμμα την φετινή περίοδο.

Το κόστος μεταφοράς είναι αυξημένο λόγω της πανδημίας. Το ίδιο και το κόστος συγκομιδής. Το κόστος παραγωγής για το προϊόν ανέρχεται σε 1.000 ευρώ / στρέμμα όταν η γη είναι ιδιόκτητη και σε 1.150 – 1.200 ευρώ / στρέμμα για ενοικιαζόμενη γη.

Η μέση τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε κάτω από τα 0,17 ευρώ/κιλό για τα πρώιμα καρπούζια. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, πάνω από 50 – 60%, διακινήθηκε με τιμές κάτω του κόστους παραγωγής. Ένα μικρό μέρος της παραγωγής έμεινε και ασυγκόμιστο. Στην εξέλιξη αυτή βοήθησαν και οι κακές καιρικές συνθήκες στις αγορές του εξωτερικού. Οι καρπουζοπαραγωγοί της περιοχής είναι σε δυσμενή θέση με την ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση και προβληματίζονται για την συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Είναι ανάγκη να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις συνέπειες που υπέστησαν εξ αιτίας της πανδημίας”.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

B) στους παραγωγούς θερμοκηπιακής ντομάτας, που υπέστησαν ζημιές από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης, καθώς όπως σημειώνεται στο έγγραφο της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, “τα τελευταία χρόνια οι ζημιές από τον Ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας είναι μεγάλες και αφορούν:

  1. Μείωση της παραγωγής σε ποσοστό 50%.
  2. Υποβάθμιση της ποιότητας και μείωση της εμπορικής αξίας του προϊόντος.

Οι παραγωγοί με σεμινάρια και ενημερώσεις με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την μείωση των προσβολών και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Όμως η υψηλή μολυσματική ικανότητα του ιού και η ένταση των προσβολών, καθώς και ο τρόπος μετάδοσης του ιού δυσκολεύουν την αντιμετώπισή του. Επιπλέον οι καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια είναι ευαίσθητες και προσβάλλονται από τον ιό. Δεν υπάρχουν ανθεκτικά υβρίδια και ποικιλίες.

Το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις σημαντικά μειωμένα.

Η προσβολή της καλλιέργειας από τον ιό και οι επιπτώσεις από την πανδημία έχουν μειώσει το εισόδημα των παραγωγών σε χαμηλά επίπεδα. Η οικονομική ενίσχυση είναι αναγκαία για να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών και να συνεχιστεί η τροφοδοσία της διατροφικής αλυσίδας”.

ΙΩΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ