Αποκατάσταση βλάβης κερκίδων Τέντας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκαταστάθηκε από υπαλλήλους του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας ένα χρόνιο πρόβλημα, που αφορούσε στα φορητά τμήματα των κερκίδων της Τέντας.

Οι μηχανισμοί επέκτασης αντικαταστάθηκαν και, με τον τρόπο αυτό, τα μετακινούμενα τμήματα της βόρειας και της νότιας κερκίδας θα είναι δυνατόν να ανοίγουν και να κλείνουν με μεγάλη ευκολία.

http://www.kalamata.gr/images/arthra/2017/08/18-12730/tenta-apokatastash-blabhs-kerkidwn-1.JPG