Αποχιονισμός – κατολισθήσεις στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται, το έργο του αποχιονισμού στην περιοχή του Ταϋγέτου αυτή την περίοδο και αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα, μέσω εργολαβίας, που παρακολουθεί τον εθνικό δρόμο αλλά και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΕ Μεσσηνίας. Οι όποιες παρεμβάσεις που απαιτούνται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες,προγραμματίζονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας και την πολιτική προστασία.
Όσον αφορά την πρόσφατη κατάπτωση, αυτή αφορούσε λεπτόκοκκο χωμάτινο κυρίως υλικό, το οποίο προσωρινά απομακρύνθηκε εν μέρει, σημάνθηκε η περιοχή για αποφυγή ατυχημάτων, ενώ παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ολοκληρώνεται επίσης, εντός Φεβρουαρίου και η μελέτη για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης, στο 24ο χιλ., ώστε άμεσα να δημοπρατηθεί το ενταγμένο στο ΠΔΕ έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 82η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.
24+000 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.850.000 €, το οποίο θα επιλύσει το χρονίζον πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση. Μετά την τοποθέτηση κλεισιομέτρων και τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί θα αξιολογηθεί από τη μελέτη η συγκεκριμένη θέση, ώστε να προταθεί η βέλτιστη τεχνική λύση.

Όσον αφορά την εργολαβία των 3.000.000 €, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ», βρίσκεται σε ικανοποιητικό σημείο αφού έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση πλέγματος σε πέντε από τα δέκα στρέμματα που προβλέπει η μελέτη, ενώ έχει γίνει και η προετοιμασία για τις υπόλοιπες θέσεις τοποθέτησης.
Προβλέπονται ακόμα να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης των τάφρων, κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου, οδοστρωσία – ασφαλτόστρωση κατά θέσεις με αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, εργασίες σήμανσης – ασφάλειας.