Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης για κοινοποίηση σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση της Ελλάδος για απαίτηση ρηματικής  διακοίνωσης στην Αλβανική κυβέρνηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την  εισήγηση, του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Μεσσήνης  Γιώργου Δαβιλλα, πάρθηκε κατά πλειοψηφία η κοινοποίηση  της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης, σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση της Ελλάδος  για απαίτηση ρηματικής  διακοίνωσης  στην Αλβανική κυβέρνηση, να παραδοθεί το νεκρό σώμα του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Ακόλουθη ηχητικό απόσπασμα απο  την εισήγηση του  Γιώργου Δαβιλλα