Αρχαία Μεσσήνη, το δόρυ της Μεσσηνίας που πρέπει να σηκώσουμε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η πόλη των αγαλμάτων, η πόλη που συγκινεί όλους τους επισκέπτες της, η πόλη που ανήκει σε όλους, η πόλη που θυμίζει ποίοι είμαστε αλλά και πως πρέπει να πορευθούμε.


Ας δούμε το θέμα όμως καθαρά τεχνοκρατικά. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι το στολίδι της Μεσσηνίας και η ναυαρχίδα ανάπτυξης του τόπου μας. Πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για την προβολή του χώρου αλλά παράλληλα να γίνει και ένα ‘’Master Plan’’ για το ποιες παρεμβάσεις σε έργα υποδομής πρέπει να γίνουν. Πρέπει άμεσα να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στο σημείο αλλά και να γίνει ο σχεδιασμός για το πως θα εκμεταλλευτούμε καθαρά επιχειρηματικά την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Πρέπει να ενταχθεί η περιοχή σε ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιδότηση επιχειρηματικών σχεδίων στην διαμονή και στην εστίαση.


Προτείνω άμεσα να γίνει μελέτη οικονομικής αποτίμησης του αρχαιολογικού χώρου. Η οικονομική αποτίμηση αρχαίων μνημείων με βάση τεχνικές που αντλούνται από το πεδίο της οικονομικής του περιβάλλοντος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών στο πεδίο του πολιτισμού. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να γίνονται πριν από οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη για υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν έτσι ώστε, να έχουμε την δυνατότητα σύγκρισης κόστους οφέλους.

ΑπόστολοςΓκούνης

Οικονομολόγος

ΠεριφερειακόςΣύμβουλος