Βελτίωση οδών και παρεμβάσεις με μικρά τεχνικά έργα σε χωριά του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας σε Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις είναι διαρκείς είτε μέσω εργολαβιών, είτε με δημοτικά μηχανήματα έργου και προσωπικό του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ενώ εκτελούνται και μικρά τεχνικά έργα εξυπηρετώντας ανάγκες των περιοχών.

Παράλληλα καθημερινά συνεργεία του Δήμου, εκτελούν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των υποδομών (επούλωση λάκων, πεζοδρόμια, κράσπεδα κ.λπ.) σε διάφορα σημεία της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.