Γαλάζια σημαία στη παραλία «Μπούκα»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με τη γαλάζια σημαία βραβεύθηκε και φέτος η παραλία «Μπούκα»
στη Μεσσήνη, πληρώντας όλα τα αυστηρά κριτήρια όπως εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος, οργάνωση της ακτής, καθαριότητα, ασφάλεια λουομένων, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση