Γενική Συνέλευση Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση του την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 πμ στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Καλαμάτας (ΑΣΟΚ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016
2. Προϋπολογισμός έτους 2017
3. Διοικητικός απολογισμός έτους 2016
4. Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς α) υπέρ του Συλλόγου μας και β) υπέρ Γ΄ Κ.Ο.Π.
5. Θηραματική πολιτική
6. Έγκριση εξόδων Γενικής Συνέλευσης

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γ. Γραμματέας

Παντελής Δρούγας                               Κωνσταντίνος Μούζος