Γενική συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μεσσηνίας.

Θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Διοικήσεως του Σωματείου και η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 18.00.
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, από την έναρξη της συνελεύσεως μέχρι το πέρας του ωραρίου.