Γεφύρι της Άρτας το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κόστους 14.000.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας   –κόστους  14 εκατομμυρίων ευρώ-ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2007 και ενώ έχουν περάσει 11 χρόνια  παραμένει ημιτελές γιατί παρουσιάζει κακοτεχνίες και κατασκευαστικές αστοχίες  (μηχανισμοί σκηνής και έδρες καθισμάτων) ενώ  λειτουργεί περιστασιακά και δεν μπορεί να φιλοξενήσει παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων για τις οποίες κατασκευάστηκε. Για την αποκατάσταση αυτώντων κακοτεχνιών και αστοχιών έχουν δοθεί επανειλημμένες παρατάσεις στην ανάδοχο εταιρεία από την δημοτική αρχή Καλαμάτας.

Μάλιστα με την απόφαση 361/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας έδωσε μια ακόμα προθεσμία (40 εργάσιμες ημέρες )στην ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στις συμβατικές της υποχρεώσεις . Ησυγκεκριμένη προθεσμία έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ερωτάται λοιπόν η δημοτική αρχή:

Γιατί δεν ενεργοποίησε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας από τις 18/9/2017 όπως προέβλεπε ρητώς η προαναφερόμενη απόφαση του ΔΣ Καλαμάτας;

Πότε και με ποιο τρόπο θα αποκατασταθούν  επιτέλους οι κακοτεχνίες και οι κατασκευαστικές αστοχίες του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας;

Πότε και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν στο έπακρον οι μεγάλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες του συγκεκριμένου κτιρίου;

 

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

Δήμου Καλαμάτας