Γιάννης Λάσκαρης: Πρόταση για Δημιουργία Κέντρου Νεότητας στη Μεσσήνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα πολιτιστικό πέπλο πρέπει να απλωθεί από την μια άκρη της πόλης στην άλλη από τις μικρότερες γειτονιές μέχρι τις ξεχασμένες πλατείες αλλά και στο τελευταίο χωριό του Δήμου Μεσσήνης. Για να επιτευχθεί η πολιτιστική κινητικότητα και να ενεργοποιηθούν  και να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες έχουμε χρέος όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά να κατευθυνθούμε στην ενοποίηση  όλου του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και όλων των νέων με ανησυχίες και οράματα με έμπνευση και με την ασπίδα και την αρωγή υπό τη σκέπη ενός φορέα που θα λειτουργεί με τη δική του ανεξάρτητη σύσταση και καλλιτεχνικό διευθυντή που θα ρυθμίζει και θα καθορίζει το πρόγραμμα δράσεων. Η πόλη και τα χωριά θα ζωντανέψουν μέσα από την ενδυνάμωση των δράσεων τους αλλά και την θεσμοθέτηση ακόμη περισσότερων δράσεων. Πρέπει να στηθούν ζωντανά καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά νέους και ενήλικες αλλά και να πραγματοποιούνται σεμινάρια. Στον δήμο δραστηριοποιούνται άνθρωποι των τεχνών των γραμμάτων αλλά και νέοι που ασχολούνται με τη μουσική σε καλλιτεχνικά σχήματα και όχι μόνο. Εκθέσεις φωτογραφίας, μαθήματα ζωγραφικής, ψηφιακά εργαστήρια κ.λπ. θα πρέπει να λειτουργούν από την μια άκρη στην άλλη με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και την δημιουργία. Θα πρέπει να οργανώνουμε ημέρες αφιερωμένες στη τέχνη και τον πολιτισμό με συνεργασία ακόμη και των επαγγελματιών που θα δίνουν το δικό τους στίγμα και παρών σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τα λαογραφικά μουσεία πρέπει να γίνουν επισκέψιμα σε μια συνεργασία με τις επιχειρήσεις των χωριών. Οφείλουμε να εντάξουμε την τοπική ιστορία σε εργαστήρια ψηφιακής δημιουργίας αλλά και περιηγητικής προσέγγισης μέσα από περιπάτους, ομιλίες και μελέτη βιβλίων της τοπικής ιστορίας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία Κέντρου Νεότητας, που θα λειτουργεί με την αρωγή του Δήμου, διασφαλίζοντας όμως την ανεξαρτησία διαχείρισης στους νέους που θα το απαρτίζουν και θα αναλαμβάνουν δράσεις μέσα από αυτό.
Με τη συμμετοχή των νέων του Δήμου Μεσσήνης και τη συνεργασία φορέων και συλλόγων, το Κέντρο Νεότητας θα αναλαμβάνει:
•Τη σύσταση και λειτουργία καλλιτεχνικών-εικαστικών προγραμμάτων
•Τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων
•Την οργάνωση εκδρομών εκτός και εντός του Δήμου για την τόνωση και την ανάπτυξη κινητικότητας στα χωριά
•Τη σχεδίαση περιβαλλοντικών δράσεων
•Την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων
•Την προώθηση των τοπικών προϊόντων
•Τη συμμετοχή σε έθιμα και δράσεις για τη διατήρηση αυτών
•Τη λειτουργία Παρατηρητηρίου επαγγελματικών προοπτικών όπου θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση σε θέματα εργασίας στο Δήμο Μεσσήνης.
Το Κέντρο Νεότητας θα πρέπει να αγκαλιάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις αθλητικές δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες πολιτιστικών συλλόγων και καλλιτεχνικών σχημάτων και να συμβάλει στη δημιουργία φεστιβάλ στις γειτονιές της Μεσσήνης και τα χωριά, αλλά και να συνδράμει στη σύσταση δομών που εμπλουτίζουν τον τομέα της επικοινωνίας μέσα από τη διαχείριση διαδικτυακής τηλεόρασης και ραδιοφωνικού σταθμού, με επίκεντρο θέματα του Δήμου, ομάδων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλαμβάνει την έκδοση εντύπων κ.λπ.