Γιωτα Κοζομπόλη – Επίσκεψη στο ΠΕΔΥ Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσκεψη στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) Καλαμάτας πραγματοποίησε χθες, 27-3-2017, η βουλευτής Παναγιώτα Κοζομπόλη και στελέχη της επιτροπής υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. Συναντήθηκε με το νέo επιστημονικό υπεύθυνο κ. Π. Κατσαφάδο και τον αναπληρωτή του κ. Μ. Τσιλιβαράκη με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων τους και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΠΕΔΥ Καλαμάτας αλλά και γενικότερα τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας .

Ο κ. Κατσαφάδος κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με τη στελέχωση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΠΕΔΥ. Με την πρόσληψη των νέων επικουρικών ιατρών (καρδιολόγου, ακτινολόγου, οφθαλμιάτρου, νευρολόγου), τη μετακίνηση Γενικών Ιατρών από άλλες περιοχές και την αναβάθμιση της λειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου (με αύξηση των εξετάσεων που πραγματοποιούνται), παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων, με μέσο όρο τους 650 ανά ημέρα, η οποία αλλάζει την εικόνα ερημοποίησης των προηγούμενων χρόνων.

Για την περαιτέρω βελτίωση, ο Διευθυντής επισήμανε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν κατά προτεραιότητα αναφορικά με τη στελέχωση σε ιατρικό αλλά και άλλο προσωπικό όπως και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο κτήριο αλλά και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Η κα Κοζομπόλη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΠΕΔΥ, που είναι και στις δικές της προτεραιότητές της και επαναβεβαίωσε τη θέση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο αστικό κέντρο της Καλαμάτας, που πρόσφατα ψηφίστηκε. Οι ΤΟΜΥ θα στελεχωθούν με οικογενειακούς γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, με σκοπό να προσφέρουν ολιστική και κοινοτικά προσανατολισμένη φροντίδα υψηλής ποιότητας.