Γνωμοδότηση για τροποποίηση του ΓΠΣ Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Μεσσήνης εγκρίθηκε με την με αρ. 2186/05.06.2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/26.06.2009. Σύμφωνα με αυτό, στη περιοχή της Μπούκας προβλέπεται περιοχή οικιστικής ανάπτυξης Β’ κατοικίας ΠΟΕ5 σε συνέχεια της περιοχής που προέβλεπε το παλιό ΓΠΣ (απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρ. 60805/2600/13.04.1993, ΦΕΚ 763/Δ/09.07.1993).

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας  υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/7-6-2010

            Εισηγείται την εκκίνηση της διαδικασίας σημειακής τροποποίησης – ρύθμισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μεσσήνης ως προς τον καθορισμό της χρήσης Τουρισμού – Αναψυχής στη περιοχή Β’ κατοικίας της Μπούκας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 8 του Π.Δ. 23.02.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/06.03.1987), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), με την παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003) και με την παρ. 15.γ. του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Αναλυτικά οι προβλεπόμενες χρήσεις στη κατηγορία αυτή είναι:

 • ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις
 • κατοικία
 • εμπορικά καταστήματα
 • εστιατόρια
 • αναψυκτήρια
 • κέντρα διασκέδασης και αναψυχής
 • χώροι συνάθροισης κοινού
 • πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες
 • κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 • θρησκευτικοί χώροι
 • κτίρια και γήπεδα στάθμευσης
 • πρατήρια βενζίνης
 • αθλητικές εγκαταστάσεις
 • εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς
 • συνεδριακά κέντρα
 • γήπεδα γκολφ
 • τουριστικοί λιμένες
 • εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα
 • διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.

Επίσης, μέχρι τη έγκριση της πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας της Μπούκας προτείνεται:

 • να ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης με αποκλειστική χρήση τουρισμού – αναψυχής, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 23.02.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/06.03.1987), χωρίς περιορισμούς στα μεγέθη των εγκαταστάσεων, καθώς δεν προκύπτει ουσιώδης διαφορά στη μέγιστη επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια τελικά, είτε εφαρμοστεί ο συντελεστής δόμησης που προτείνεται από το ΓΠΣ για τη Β’ κατοικία (δηλαδή Σ.Δ.=0,4) είτε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τουριστικές εγκαταστάσεις της εκτός σχεδίου δόμησης (δηλαδή Σ.Δ.=0,2) &
 • να διασφαλιστεί η πρόσβαση με οδούς παραπλεύρως του άλσους της Μπούκας και του Κουλτουκιού μέχρι τη θάλασσα, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των χρηστών.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη χρήση Τουρισμού – Αναψυχής για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι η πιο ενδεδειγμένη, διότι το περιεχόμενό της συμβαδίζει πλήρως με τις βασικές αρχές της πρότασης Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου. Ειδικότερα στο άρθρο 2 του ΓΠΣ Μεσσήνης που περιγράφονται οι στόχοι του δομικού σχεδίου χωρικής οργάνωσης του Δήμου, προτείνεται η «ενίσχυση των δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και τουρισμού στο παράκτιο μέτωπο με πολεοδομική οργάνωση ζωνών τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας και χωροθέτησης ΠΕΡΠΟ με χρήση τουρισμού-αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας στο παράκτιο μέτωπο».

Η προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση – ρύθμιση δεν επιφέρει γεωμετρικές μεταβολές αλλά έχει διευκρινιστικό χαρακτήρα, που αφενός θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί εξ’ αρχής στη μελέτη του ισχύοντος ΓΠΣ, αφετέρου θα έπρεπε να λειτουργήσει εντός του πλαισίου της επιδιωκόμενης ενίσχυσης των δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής που έχει θεσπίσει το ίδιο το ΓΠΣ Μεσσήνης.