Δήμος Δυτικής Μάνης: Προσλήψεις Προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια, κατ΄ άτομο, για τον μήνα Απρίλιο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Η σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ