Δήμος Καλαμάτας: Ίδρυση Δημοτικών Πλυντηρίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Πλυντηρίων στο Δήμο Καλαμάτας με έδρα τον οικίσκο 10 που βρίσκεται στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο (περιοχή Αγ. Τριάδας), ιδιοκτησίας του Δήμου, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά την 18/2021 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για μία ακόμα προνοιακή δομή του Δήμου προκειμένου να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες των δημοτών που πλήττονται περισσότερο από οικονομικές δυσκολίες και ιδιαίτερα όσων έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές παροχές για την κάλυψη αναγκών ατομικής υγιεινής.

Σκοπός της λειτουργίας των Δημοτικών Πλυντηρίων, είναι να προσφερθεί η δυνατότητα σε άστεγους πολίτες αλλά και σε πολίτες άλλων ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στη βασική φροντίδα της υγιεινής και καθαριότητας και οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των υποχρεώσεων της καθημερινότητας (λογαριασμοί ρεύματος και νερού, αδυναμία αγοράς ή επισκευής συσκευής πλυντηρίου κ.λπ.) να έχουν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν. Έτσι θα εξασφαλίσουν την ατομική τους υγιεινή, καθώς ο χώρος θα περιλαμβάνει και ντουζιέρα και την καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων τους ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας.