Δήμος Καλαμάτας: Ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδραστικών πολυμεσικών συστημάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του «Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας», συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδραστικών πολυμεσικών συστημάτων. Πρόκειται για υποέργο της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

Το Υποέργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη – παραμετροποίηση του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στα διαδραστικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων και των έτοιμων λογισμικών που θα αγοραστούν και θα παραμετροποιηθούν), την ανάπτυξη – παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του περιεχομένου των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των έτοιμων λογισμικών που θα αγοραστούν και θα παραμετροποιηθούν), την παραγωγή – προσαρμογή του ψηφιακού περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί στα συστήματα, την εγκατάσταση των διαδραστικών συστημάτων στα δύο τουριστικά καταστήματα πληροφόρησης και την προσαρμογή τους στο χώρο καθώς και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων.