Δήμος Καλαμάτας: Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, η μελέτη -που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο- για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων της Δ.Ε. Θουρίας.

Υπήρξε ενημέρωση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη και της Δ/ντριας της Δ.Τ.Υ. Χριστίνας Λυκουργιά από τον εκπρόσωπο της αναδόχου μελετητικής εταιρείας ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε., μελετητή – πολιτικό μηχανικό Αργύρη Πλέσια, όσον αφορά τις λύσεις που προτείνονται από την εν λόγω μελέτη.