Δήμος Καλαμάτας: Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της, θα δέχεται κοινό τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 10.00 – 13.00.