Δήμος Καλαμάτας: Επισκευές έργων υποδομής τοπικών κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας και της εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ –ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ», συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές έργων υποδομής τοπικών κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας». Πρόκειται για έργο που θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους, με προϋπολογισμό μελέτης 80.999,84 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% και το οποίο μέσω της διενέργειας διαγωνισμού έλαβε έκπτωση 35,28%.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται στην υπ’ αριθ 101/2019 εγκεκριμένη Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου αποτυπώθηκαν ανάγκες όπως αυτές κατεγράφησαν σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.  Οι παρεμβάσεις αφορούν τις Κοινότητες  Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας.

Ενδεικτικά η μελέτη προβλέπει παρεμβάσεις στα ακόλουθα σημεία:

T.Δ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

1. Δρόμος από πλατεία Αλαγονίας –Πάνω Μεριά

2. Δρομός προς κοιμητήριο Αλαγονίας

3. Δρομος προς Αγ. Νικόλαο

4. Δρόμος Αλαγονίας –Πηγών έμπροσθεν Σχολείου

5. Δρόμος προς Πάνω Μεριά (πλησίον Ηρώου)

T.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

1. Δρόμος προς Ι.Μ. Σιδηρόπορτας περιοχή ΤΖΑΝΕΙΚΗ ΒΡΥΣΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΪΚΑ

T.Δ. ΝΕΔΟΥΣΑΣ

1. Δρόμος προς περιοχή ΚΟΥΒΕΛΟ

T.Δ. ΛΑΔΑ

1. Δρόμος προς Γήπεδο περιοχή ΟΜΑΛΕΑ

2. Κεντρικός Δρόμος από Λαδά προς Αγ. Παρασκευή περιοχή ΛΟΥΤΣΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

3. Κεντρικός Δρόμος από Λαδά προς Αγ. Παρασκευή τμήμα από διασταύρωση για αμπέλια προς Αγ. Παρασκευή

T.Δ. ΠΗΓΩΝ

1. Δρόμος στη θέση ΠΟΤΑΜΙ

2. Δρόμος στη θέση Χριστοδουλείκος βράχος

T.Δ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ

1. Δρόμος προς περιοχή KATΩ ΧΩΡΑ