Δήμος Καλαμάτας: Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων σε Κοιμητήρια του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 170.000 €.

Οι παρεμβάσεις αφορούν 29 Κοιμητήρια του Δήμου, σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, τις προηγούμενες ημέρες εκτελέστηκαν εργασίες στα Κοιμητήρια Άριος, Ασπροπουλιάς, Αλωνίων, Βελανιδιάς, Βέργας και Μ. Μαντίνειας.