Δήμος Καλαμάτας: Κατασκευή σωληνωτού αγωγού και ρειθροκρασπέδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεργεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχωρούν στην κατασκευή σωληνωτού αγωγού, μήκους περίπου 150 μέτρων, στην περιοχή Γουλιμίδες βόρεια της Νέας Εισόδου στην Καλαμάτα.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων, ενώ θα ακολουθήσει και αποκατάσταση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα.