Δήμος Καλαμάτας: Μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) και στα χωριά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν καθημερινά στην πόλη και σε Κοινότητες της περιφέρειας της Καλαμάτας. Εκτός από τα μηχανήματα έργου και τις παρεμβάσεις που εκτελούνται από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Δ.Τ.Υ. σε συνεννόηση με τους προέδρους των Κοινοτήτων, στα δημοτικά διαμερίσματα καθαρίζει και μηχανικό σάρωθρο του Δήμου, με σκοπό την ενίσχυση της καθαριότητας και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της καθημερινότητας δημοτών και επισκεπτών. Μηχάνημα – «σκούπα» της καθαριότητας βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κοινότητα Άριος, ενώ θα συνεχίσει και σε άλλες περιοχές σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπηρεσίας.