Δήμος Καλαμάτας: Νέα έκκληση προς τους πολίτες από την Υπηρεσία Καθαριότητας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανταποκρινόμενος άμεσα στην Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/33489/187 /6-4-2020 οδηγία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας απομάκρυνε άμεσα τους μπλε κάδους από τον προαύλιο χώρο του Γ.Ν. Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Ιδιωτικού Κέντρου Αποκατάστασης « ΔΙΑΠΛΑΣΗ», καθώς όπως αναφέρει και η οδηγία υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν στους μπλε κάδους ιατρικά απόβλητα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του COVID 19, στους εργαζόμενους στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με όποιους  κινδύνους συνεπάγεται αυτό.

Η Δημοτική Αρχή καθώς και οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων εφιστούν την προσοχή στους δημότες  όσον αφορά την διαχείριση των μέσων ατομικής προστασίας, μετά την χρήση τους. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο της απόρριψης στο έδαφος χρησιμοποιημένων γαντιών και μασκών, ιδίως γύρω από τα καταστήματα που λειτουργούν αυτήν την περίοδο (φαρμακεία, super market).

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στους δημότες μας πως τα χρησιμοποιημένα μέσα προστασίας  όπως γάντια, μάσκες κ.λπ. ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Η ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται σε διπλές, πολύ καλά δεμένες σακούλες και να απορρίπτονται στους γκρι κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή με τον κάδο, χρησιμοποιώντας πάντα τον ποδομοχλό.

Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την δημόσια υγεία  και προσδοκούμε στην συμμόρφωση και συνεργασία όλων των δημοτών μας, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για όλους μας.