Δήμος Καλαμάτας: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος και ο κτηνίατρος Σωτήριος Μπαξεβανάκης υπέγραψαν σύμβαση, όσον αφορά στην παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα, στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, σήμερα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στους όρους και τις προδιαγραφές της 17β/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.