Δήμος Καλαμάτας: Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων παιδικών χαρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας. Οι περιφράξεις που τοποθετήθηκαν είναι είτε από μεταλλικό πλαίσιο με ξύλινα κάθετα στοιχεία, είτε μεταλλικές περιφράξεις ύψους 1,10 μ.

Οι μεταλλικές περιφράξεις τοποθετήθηκαν στις ακόλουθες παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας:

 • Γιαννιτσάνικα
 • Πλατεία Ελευθερίας
 • Πάρκο Νέδοντα
 • Πλατεία Πλεύνας
 • Κορδία
 • Πλατεία Μαυρομιχάλη
 • Αλώνια
 • Άνθεια
 • Πολιανή
 • Λαδά
 • Θουρία

Οι περιφράξεις που φέρουν μεταλλικό πλαίσιο με ξύλινα κάθετα στοιχεία τοποθετήθηκαν στις ακόλουθες παιδικές χαρές:

 • Πάρκο ΟΣΕ (Νότια παιδική χαρά)
 • Πάρκο Λιμενικού
 • Πλατεία Φραγκόλιμνα

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Γιάννη Μπάκα, με νέα εργολαβία εντός του 2021 πρόκειται να αντικατασταθούν οι παλιές ξύλινες και σαθρές περιφράξεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας για λόγους όχι μόνο αισθητικής αναβάθμισης του χώρου αλλά κυρίως για την ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Οι νέες περιφράξεις που θα εγκατασταθούν θα περιλαμβάνουν μεταλλικό πλαίσιο με ξύλινα κάθετα στοιχεία και θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές του Δήμου σε Φυτειά, Σλήμαν και Πάρκο Αλμυρού.