Δήμος Καλαμάτας: Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/30.07.2021 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Για διευκόλυνση των γονέων ακολουθούν στα παρακάτω link τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς πίνακες:

ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΕΚΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στους γονείς δίνεται η δυνατότητα  ένστασης στα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων μέσα σε χρονικό διάστημα (3) εργασίμων ημερών από 3-8-21 έως 5-08-21.

Οι οριστικοί πίνακες των εγγραφών βρεφών – νηπίων θα ανακοινωθούν μετά από την ανακοίνωση  των αποτελεσμάτων και τη χορήγηση voucher μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και του προγράμματος οικονομικής στήριξης της  ΕΕΤΑΑ.