Δήμος Καλαμάτας: Πρωτοβουλίες για μετριασμό επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει – κατόπιν επιλογής – μαζί με 33 άλλους Δήμους από την Πολωνία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Γερμανία, στο ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: “BEACON – Bridging European and Local Climate Action” («Γεφύρωση της Ευρωπαϊκής και Τοπικής Δράσης για το Κλίμα»). Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η διμερής και πολυμερής συνεργασία και να προωθηθεί η τοπική δράση, ώστε να επιτευχθούν από κοινού οι στόχοι της διεθνούς Συμφωνίας για το Κλίμα, που υπογράφηκε στο Παρίσι το 2015.

Τα έργο BEACON και η συμμετοχή του Δήμου στις δραστηριότητές του χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το κλίμα (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας.
Στο πλαίσιο του έργου BEACON, ο Δήμος Καλαμάτας μετέσχε με εκπρόσωπό του, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλη Διονυσόπουλο, στη Διάσκεψη με θέμα την «Καταλυτική Τοπική Δράση για το Κλίμα στην Ευρώπη» («Conference on Catalyzing European Local Climate Action»), που έγινε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας. Στη διάσκεψη μετείχαν περί τους 90 εκπρόσωποι των Δήμων και των υπόλοιπων φορέων που συμμετέχουν στο έργο. Κύριο αντικείμενο της διάσκεψης ήταν το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι δράσεις για την προστασία του κλίματος με τις δράσεις για την τοπική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της διάσκεψης έγιναν παρουσιάσεις και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας για διάφορα θέματα που αφορούν στους Δήμους, όπως κοινωνικά θέματα, πολιτικές, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογικές καινοτομίες για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και άλλα.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναπτύξει πολλές σημαντικές και πρωτοπόρους δράσεις, που βοηθούν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως στο νέο Δημαρχείο, της κινητικότητας (πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι), του ηλεκτροφωτισμού και της ανακύκλωσης. Επίσης, με τη συνδρομή και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που συντονίζει το έργο BEACON στην Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμάτας ξεκινά την εκπόνηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου δράσης για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό της σημασίας που μπορεί να έχει αυτό για την περιοχή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δαπανά τουλάχιστον το 25% των χρημάτων όλων των προγραμμάτων της για δράσεις σχετικές με το κλίμα και το μετριασμό της αλλαγής του.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας