Δήμος Καλαμάτας: Συνεργασία στη βάση των αρχών της «λογιστικής της κλιματικής αλλαγής»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άκρως εποικοδομητική ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών, ήταν συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αντικείμενο της συνάντηση η συνεργασία στο πλαίσιο της σύνταξης πρότασης υποψηφιότητας του Δήμου Καλαμάτας για τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή αποστολή (mission) της Ε.Ε. για τις «100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030».

Όπως τονίστηκε, μέσω του εν λόγω προγράμματος αποτυπώνεται μια οραματική προσέγγιση για την Καλαμάτα των επόμενων ετών, με την «Αποστολή» να κινητροδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η συνεργασία που εγκαινιάζεται μεταξύ Δήμου – Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με την υποστήριξη του Ο.Ε.Ε., στοχεύει μέσα από την προετοιμασία σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας για το πρόγραμμα, να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για την αναπτυξιακή προοπτική της Καλαμάτας, καθώς και να «παντρέψει» τη διοικητική και πράσινη λογιστική ή τη λογιστική της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο του διοικητικού μετασχηματισμού του Δήμου.