Δήμος Καλαμάτας: 11 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι έχουν δημιουργηθεί στον ιστότοπο του Δήμου (kalamata.gr), 11 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (https://eservices.kalamata.gr/) αφορούν:

1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

3. Πιστοποιητικό διπλοεγγεγραμμένου

4. Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας

5. Χορήγηση Κατάστασης Ανεξόφλητων Οφειλών

6. Αίτηση Xορήγησης Αντιγράφου Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Λόγω Απώλειας

7. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου

8. Αίτηση Εποχικής Χρέωσης (βάσει Ν. 429/76, άρθρο 5, παρ. 2)

9. Αίτηση Τροποποίησης Συντελεστή Χρέωσης (Επαγγελματικός – Οικιακός)

10. Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος

11. Αίτηση για νέα Παροχή Ρεύματος