Δήμος Μεσσήνης: Αναβάθμιση στάσεων με την τοποθέτηση στεγάστρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης θέλοντας να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τη συγκοινωνία για τη μετακίνησή τους μεταξύ των χωριών ή προς την πόλη, θα προβεί στην αναβάθμιση στάσεων με την τοποθέτηση 14 στεγάστρων σε ορισμένες εξ αυτών.

Ήδη εντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αρ.: 8002/02-02- 2021 (ΑΔΑ: Ω2ΝΕ46ΜΤΛ6-61Ρ) απόφαση, το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μεσσήνης». Η πράξη, είχε υποβληθεί από τον Δήμο Μεσσήνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του προγράμματος «Φιλόδημος II», συνολικού προϋπολογισμού 55.614 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με 50.000 ευρώ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ0552017 ΣΕ05500010) ενώ 5.614 ευρώ θα καλυφθούν από Ιδίους Πόρους του Δήμου.

Η τοποθέτηση 14 στεγάστρων σε αντίστοιχες στάσεις σε χωριά του Δήμου μας, όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανάγκες, θα διευκολύνει και θα εξυπηρετήσει τους επιβάτες κατά την αναμονή τους στη στάση για τη συγκοινωνία, προστατεύοντάς τους παράλληλα από τις καιρικές συνθήκες.