Δήμος Μεσσήνης: Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων που θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους δημότες, αλλά και τους επισκέπτες. Η εγκατάσταση ασύρματης πρόσβασης έγινε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας WIFI4EU.

Η επιλογή των 10 κεντρικών σημείων εγκατάστασης, (υπαίθριοι χώροι, υψηλής επισκεψιμότητας, πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, κ.ά.) έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η πρωτοβουλία WIFI4EU.

Τα σημεία τοποθέτησης είναι τα εξής:

-Άγιος Αντρέας – Λιμάνι. Η κάλυψη WiFi έγινε με 3 ασύρματα σημεία πρόσβασης σε στύλους φωτισμού πάνω στο λιμάνι. Η υπηρεσία internet έχει εμβέλεια σε ολόκληρο το παραλιακό τμήμα έως το ΚΕΠ.

-Πεταλίδι – Πλατεία Αγίου Νικολάου. Η κάλυψη WiFi της πλατείας έγινε με 4 ασύρματα σημεία πρόσβασης.

– Πλατεία Βαλύρας. Απαιτήθηκε 1 ασύρματο σημείο πρόσβασης για παροχή υπηρεσιών internet στο κοινοτικό κατάστημα και την πλατεία.

– Αρχαία Μεσσήνη. Για την κάλυψη με WiFi της πλατείας τοποθετήθηκαν 2 ασύρματα σημεία πρόσβασης.

Το πρόγραμμα ασύρματου δικτύου WIFI4EU, πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο Euroaxes σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α