Δήμος Μεσσήνης: Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε η υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δήμου Μεσσήνης», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και έχει προϋπολογισμό 2,441 εκατ. ευρώ και αφορά παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

 

 

 

 

Οι εργασίες περατώθηκαν στις Δ.Κ. Καλαμαρά και Αγριλιάς και συνεχίζονται παρεμβάσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ανδρούσας.

 

 

 

 

Με τις παρεμβάσεις αυτές θα δοθεί οριστική λύση σε σημεία του αγροτικού δικτύου που παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα και απαιτούσαν την ετήσια συντήρηση.

Η Δημοτική Αρχή είναι πολύ ικανοποιημένη, διότι η εργολαβία παρά τις δυσκολίες και τις συγκυρίες της εποχής, προχωράει ομαλά.

Το έργο αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής και σε συνδυασμό με άλλα έργα που δρομολογούνται, βελτιώνεται η καθημερινότητα των αγροτών μας σε μεγάλο βαθμό.