Δήμος Μεσσήνης: Διανοίξεις δρόμων του σχεδίου πόλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν διανοίξεις δρόμων του σχεδίου πόλης Μεσσήνης, αφού κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης των δεδομένων, εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες πράξεις παραχώρησης των ιδιοκτητών (συμβόλαια και υπεύθυνες δηλώσεις) για την υλοποίησή τους.

Η έναρξη των εργασιών έγινε σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις οδούς Νεράιδος Πηνειώς και Ναπολέοντος Ζέρβα, συνολικού μήκους 130 μέτρων (δυτικά του Δημαρχείου και νότια της οδού Παύλου Πτωχού). Ακολούθως οι εργασίες διάνοιξης θα συνεχιστούν στην οδό Παύλου Μπακογιάννη. Σταδιακά θα υλοποιηθούν και συνοδές υποδομές ομβρίων, ύδρευσης και φωτισμού.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ακολουθώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, να προχωρήσει στις διανοίξεις δρόμων όπως προβλέπονται στο σχέδιο πόλης, καθώς αποτελούν αναμφισβήτητα πράξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με τις οποίες επιτυγχάνεται η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η σύνδεση τμημάτων της πόλης μεταξύ τους.