Δήμος Μεσσήνης: Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στις Τοπικές Κοινότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης επεκτείνοντας τη δράση ενημέρωσης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ξεκίνησε τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στις Τοπικές Κοινότητες, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία και άμεση πληροφόρηση.

Η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι εφοδιάστηκαν με τα ενημερωτικά έντυπα ώστε να τα μοιράσουν ο καθένας στους κατοίκους της κοινότητάς τους με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν άλλο τρόπο ενημέρωσης.

Με το φυλλάδιο του Δήμου Μεσσήνης, οι δημότες ενημερώνονται για την ενισχυμένη δημοτική δομή στήριξης και αλληλεγγύης. Επιπλέον έχουν στη διάθεση τους τα τηλέφωνα του Κέντρου Υποστήριξης αδύναμων και μη αυτοεξυπηρετούμενων δημοτών και της γραμμή κοινωνικής στήριξης. Επίσης τους υπενθυμίζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, ενώ επισημαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας από τη νόσο είναι να παραμείνουν στο σπίτι.

Παράλληλα ενημερώνονται ότι οι υπάλληλοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που πραγματοποιούν επισκέψεις φέρουν διακριτικό σήμα του Δήμου Μεσσήνης, ώστε να το γνωρίζουν και μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

Πέρα από τη συγκεκριμένη ενημέρωση, ο Δήμος Μεσσήνης δεν επαναπαύεται, αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα νέα δεδομένα, καταγράφει τις ανάγκες της περιφέρειας και επεκτείνει το πρόγραμμα δράσης σύμφωνα τις ανάγκες που προκύπτουν