Δήμος Μεσσήνης: Στο “Φιλόδημος ΙΙ” ράμπες και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ στα σχολεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ, η πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσσήνης».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 70.500 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μεσσήνης. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνει ως ακολούθως: Ποσό 40.300 ευρώ θα διατεθεί από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και ποσό 30.200 ευρώ θα διατεθεί από ιδίους όρους του Δήμου.

Με το έργο αυτό θα γίνει τοποθέτηση ραμπών σε σχολικές μονάδες, προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες και φιλικές σε άτομα με κινητικά προβλήματα.