Δήμος Μεσσήνης: Seatrack στις παραλίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς υλοποίηση βαίνει η «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών» των παραλιών Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγίου Ανδρέα, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, ενέκρινε σήμερα τη διενέργεια προμήθειας του έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Με την απόφαση αυτή δίδεται το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στις τέσσερις παραλίες του Δήμου Μεσσήνης.

Με την επικαιροποίηση της μελέτης, έγινε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ώστε να τοποθετηθούν κατά τη θερινή περίοδο τέσσερα μηχανήματα αυτόνομης πρόσβασης στα αντίστοιχα σημεία και όχι ένα μηχάνημα στη Μπούκα και τρεις ξύλινοι διάδρομοι στις άλλες παραλίες όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Η δημιουργία προσβασιμότητας εμποδιζoμένων ατόμων στις τέσσερις παραλίες κολύμβησης του Δήμου, Μπούκας, Πεταλιδίου, Αγίου Ανδρέα και Ανάληψης θα περιλαμβάνει: Ράμπες αυτόνομης κολύμβησης ατόμων ΑΜΕΑ και τουαλέτες, ντουζ και υποδομές διευκόλυνσης ΑΜΕΑ στις παραλίες.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού, τα μηχανήματα αυτά θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα και τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν την παραλία και να εισέρχονται απρόσκοπτα στην θάλασσα.