Δήμος Οιχαλίας: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών των Επιτροπών για τη διετία 2022-2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας συνήλθε δια ζώσης στην 1η για το 2022 ειδική συνεδρίασή, την Κυριακή 9η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μεσ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας», με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

Προήδρευσε ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ως πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Ένωση Οιχαλίας».

Κατόπιν των ψηφοφοριών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα :

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Τσάλτας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Βασιλόπουλος Χρήστος

Γραμματέας : Σκλήρης Βασίλειος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής επιτροπής:

1. Τράγος Δημοσθένης

2. Ντονάς Κωνσταντίνος

3. Παπαδόπουλος Ιωάννης

4. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Επιτροπή ποιότητας ζωής:

1. Τσάλτας Ιωάννης

2. Καραμπούλας Δημήτριος

3. Ρέβη Αλίκη

4. Μητρόπουλος Παύλος