Δήμος Οιχαλίας: Επανεκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόλυτη πλειοψηφία δεκαεννέα θετικών ψήφων σε σύνολο είκοσι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, κατά την διάρκεια της από 9-1-2022 συνεδριάσεώς του, επανεξέλεξε για την θέση του προέδρου, το δημοτικό σύμβουλο της Δημοτική Ενότητας Δωρίου και Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, κ.Ιωάννη Τσάλτα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην επανεκλογή του αναγνωρίζοντας την αρτιότητα, το ήθος και την προσωπικότητα του κ.Τσάλτα, τα οποία συνεισέφερε στον θεσμό του προέδρου του Δ.Σ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων.