Δήμος Οιχαλίας: Οικονομική ελάφρυνση των επαγγελματιών που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δήμαρχος Οιχαλίας δεσμεύθηκε ότι στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα  πραγματοποιηθεί θα εισηγηθεί μέτρα για την οικονομική ελάφρυνση των επαγγελματιών  που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας και ειδικότερα θα προτείνει την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή ή μερική αναστολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, πλατειών κλπ και από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα αποφυγής και εξάλειψης της πανδημίας.

Επίσης σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Οιχαλίας θα προτείνει την πλήρη απαλλαγή των σχολικών κυλικείων από τα μισθώματα, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα αποφυγής και εξάλειψης της πανδημίας.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω θα δοθούν στους επαγγελματίες μετά τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.