Δήμος Οιχαλίας: Συνεργασία Γεωργακοπούλου- Παπαδόπουλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Σφραγίσθηκε» με αντιδημαρχία, η συνεργασία της Δημάρχου Οιχαλίας Παν. Γεωργακοπούλου με τον επικεφαλής της παράταξης «Ανανέωση – Προοπτική Δήμου Οιχαλίας» κ.Παπαδόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφασή της, η κα Γεωργακοπούλου όρισε αντιδήμαρχο τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη με αρμοδιότητες Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ειδικότερα τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας), Κυκλοφοριακού και τέλεσης πολιτικών γάμων. Επίσης στον κ. Παπαδόπουλο, μεταβιβάζονται και οι κάτωθι αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μελιγαλά:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μελιγαλά.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μελιγαλά.
ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Σε δηλώσεις της η κα Γεωργακοπούλου δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή ως παράταξη, προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, το πνεύμα μας ήταν η συνεργασία και η ενότητα για την ανάπτυξη του Δήμου Οιχαλίας.

Το μοντέλο διοίκησης που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει συμμετοχή πολλών και συνεργασία.

Η παράταξη «Ανανέωση – Προοπτική Δήμου Οιχαλίας», μετά από συναντήσεις  που πραγματοποιήθηκαν με τους δημοτικούς συμβούλους της, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της συνεργασίας για την ανάπτυξη του Δήμου και πλέον είναι γεγονός αυτή συνεργασία.

Αυτή η συνεργασία πραγματοποιείται με γνώμονα τη διασφάλιση της λειτουργίας αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Οιχαλίας».