Δήμος Πύλου-Νέστορος: Ολοκληρώνεται η έγκριση της ΜΠΕ για την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό Κορώνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Νικόλαο Παναγιωτόπουλο είχε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά το έργο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Κορώνης.

Το εν λόγω έργο με τίτλο «Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος» έχει προϋπολογισμό 7.825.700 € πλέον Φ.Π.Α., και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Κύριος του έργου θα είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου-Νέστορος.

Οι εργασίες θα αφορούν την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κορώνης, όπως και τριών αντλιοστασίων. Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή της εγκατάστασης για την επεξεργασία των λυμάτων Κορώνης και οι συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δήμαρχος σε σχετική δήλωσή του σημείωσε: «Ολοκληρώνεται πλέον η ενδεδειγμένη λύση ενός χρόνιου προβλήματος της Κορώνης. Με την υλοποίηση του έργου θα παραδώσουμε στους συνδημότες μας μια πόλη πιο καθαρή και λειτουργική».