Δασικοί χάρτες: Έκπτωση 83% και 100 δόσεις. Ποιες διαδικασίες απαιτούνται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μειώσεις στο αντάλλαγμα χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά και δωρεάν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για ΟΤΑ και περιοχές αναδασμού φέρνουν οι δύο ΚΥΑ του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, χιλιάδες καλλιεργητές και ιδιοκτήτες καλούνται να ενημερωθούν για όσα αναλυτικά προβλέπει η υπουργική απόφαση και να προβούν έγκαιρα στις διαδικασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις γενναίες εκπτώσεις, που φτάνουν έως και 83%. Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς η προθεσμία των ενστάσεων λήγει στις 12 Ιουνίου.

Ειδικότερα, για τις δημόσιες εκτάσεις η μείωση κόστους φτάνει το 60%, για ιδιωτικές το 58,33% και για χορτολιβαδικές το 62,5%.

Αναλυτικότερα, το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και η μορφή τους άλλαξε και από δάσος έγινε αγρός μέχρι και το 2007 θα ορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου έγινε η επέμβαση. Δηλαδή για δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης γης υπολογίζεται στο 20% της καθορισμένης αξίας τους. Για τα ιδιωτικά δάση και τις δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα υπολογίζεται ως μικρότερο και συγκεκριμένα θα είναι στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους. Οσον αφορά τις δημόσιες, όπως ισχύει δηλαδή για τις χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως, για τις εκτάσεις οι οποίες άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό, δηλαδή, στο διάστημα 1975 – 2007, θα υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξεως του 10% – η οποία όμως πρόκειται να καλύπτει και τη δαπάνη αναδάσωσης. Οι εκτάσεις που είναι προ του 1975 δεν υπόκεινται στη δαπάνη αναδάσωσης. Οι δόσεις του ανταλλάγματος είναι 100 και ως ελάχιστη δόση ορίζονται τα 30 ευρώ.

Οπως αναφέρει το υπουργείο στο σχετικό σημείωμα, «η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν από το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του ¼ της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις κ.λπ.) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια».

Δωρεάν αντιρρήσεις

Πράσινο φως για δωρεάν αντιρρήσεις δίνεται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη καταθέσει στο υπουργείο τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων – τα οποία και έχουν ζητηθεί από τον κ. Φάμελλο επανειλημμένως.

Επιπλέον, πράσινο φως δίνεται και σε περιοχές αναδασμού για δωρεάν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών. Πιο συγκεκριμένα, όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού.

Στην ίδια κατηγορία θα υπάγονται και οι περιοχές εκείνες που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.

Οι παραπάνω περιπτώσεις ουσιαστικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πέντε περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίστηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016.

etypos