ΔΕΗ: προσέλαβε και…..«Καλλιτεχνικό Διευθυντή» με μηνιαίο μισθό 1.875 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης, η ΔΕΗ προσέλαβε… καλλιτεχνικό διευθυντή και μάλιστα με μηνιαίο μισθό 1.875 ευρώ.

Σύμφωνα με το CNN.gr, ο διαγωνισμός για την πρόσληψη του έγινε το διάστημα 24 Μαρτίου – 10 Απριλίου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη χορωδία της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ και θα λάβει συνολικά 15.000 ευρώ για χρονικό διάστημα 8 μηνών από 1/5/2017 έως 31/12/2017.
Βάσει της σχετικής προκήρυξης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, να είναι συνεργάσιμος, αποτελεσματικός με προσωπική ευαισθησία και με καλή επικοινωνία, αλλά και να διαθέτει εμπειρίες συγκέντρωσης, αξιοποίησης και οργάνωσης Χορωδών.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα επιλέξει τα μέλη της χορωδίας, που θα προέρχονται από το προσωπικό της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) καθώς και τα εξωτερικά μέλη της χορωδίας και ως υπεύθυνος για κάθε θέμα καλλιτεχνικής φύσεως θα επιλέξει και θα προτείνει στη ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ την, για καλλιτεχνικούς λόγους, παύση μελών, αλλά και την εγγραφή νέων για την ανανέωση της χορωδίας, εφόσον αυτό απαιτηθεί.